Archiver 导航

百科知道 | 资料 | 证券
教育视频 | 百科视频 | 网址导航 | 游戏 | 搜索
设为首页

华陌网flymote.com ☆ 生活知识

完整版 » 饭铲头蛇

饭铲头蛇
 • 可食部分: 23%
 • 异亮氨酸: 854毫克
 • 胆固醇: 80毫克
 • 亮氨酸: 1324毫克
 • 水份: 77.2克
 • 赖氨酸: 1566毫克
 • 蛋白质: 15.1克
 • 含硫氨基酸: 447毫克
 • 脂肪: 0.4克
 • 蛋氨酸: 321毫克
 • 胱氨酸: 126毫克
 • 糖类: 6.1克
 • 芳香族氨基酸: 1699毫克
 • 灰份: 1.2克
 • 苯丙氨酸: 1085毫克
 • 酪氨酸: 614毫克
 • 苏氨酸: 721毫克
 • 硫胺素(VB1): 0.02微克
 • 缬氨酸: 823毫克
 • 核黄素(VB2): 0.13毫克
 • 精氨酸: 1362毫克
 • 组氨酸: 331毫克
 • 丙氨酸: 1047毫克
 • 钾: 202毫克
 • 天冬氨酸: 1570毫克
 • 钠: 105.2毫克
 • 谷氨酸: 1320毫克
 • 钙: 13毫克
 • 甘氨酸: 915毫克
 • 镁: 18毫克
 • 脯氨酸: 752毫克
 • 铁: 8毫克
 • 丝氨酸: 608毫克
 • 锰: 0.03毫克
 • 锌: 4.27毫克
 • 铜: 0.22毫克
 • 磷: 116毫克
 • 硒: 12.44微克
 • 总饱和脂肪酸占总脂肪酸的百分比: 35.7%
*注:含量均指每100克可食部分食物中营养素的含量,维生素A / 视黄醇 / 胡萝卜素的单位为视黄醇当量(RE)

CopyRight(c) 2007 - 2017 All Rights Reserved 【赣ICP备12001042号】
触屏版 | Archiver | 简介 | 帮助 | 留言 | 关于 | 360网站安全检测平台